Typ węzła: pół-mobilny
Typ betonu:
mokry
Produkcja betonu:
45-180 m³/h
Pojemność zasieków na kruszywa:
40-160 m³
Mieszalnik dwu-wałowy: 1.5 – 6.75 m³